Kā rīkoties

Izstrādāt elektronisku sistēmu bērnu drošībai un meklēt trūkstošos

Projekta kopējās izmaksas ir 60000,00 EUR

Savākti 8258,26 EUR

13%

MILZĪGS JUMS PALDIES!!!