Kā rīkoties

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir “BEZVESTS.LV”, Biedrība, (turpmāk –BLB), vienotās reģistrācijas Nr. 40008147693, Juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Skudru iela 4, LV-2130. BLB kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties BLB biroja adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Kādus personas datus mēs saglabājam?

Mēs varam saglabāt šādus klientu personas datus: fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, apsargājamā objekta adrese, tālruņa numurs, e-pasta
adrese, bankas konta numurs.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai izpildītu iepriekš noslēgtā līguma uzņemtās saistības, tai skaitā – sniegt Jums kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, ātri un operatīvi reaģēt uz trauksmēm, identificēt Jūs, veikt tehniskus darbus, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kā arī grāmatvedības un mārketinga vajadzībām. Atseviškiem mērķiem, kā, komerciala paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrīšana. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem (apsardzes un tehniskā atbalsta kompānijas), kas sniedz konkrētus pakalpojumus. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs esam veikuši saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību un precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem izmantotas dažādas mūsdienas tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos, kā arī tiek nodrošinātas darbinieku apmācības. Personas dati tiek glabāti apsardzes pakalpojumu līguma darbības laiku, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam dati tiek dzēsti.

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Jums ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar apsardzes pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu,taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas.

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ja Jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

 

Vadītājs - Aleksandrs Faminskis

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis:

 

Jūlija Voroņina (LV/RUS)

Konsultācijas cilvēka pazušanas gadījumā

Please feel free to contact any english speaking volunteer in case someone close to you has been missing or you have any information about a missing person.

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis:+371 22084084 +371 20122580

 

Elīna Stepiņa (LV/RUS)

Brīvprātīgo koordinācija un kontakti

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: +371 28275255

PĀRSTĀVJI REĢIONĀ

 

Voldemars Linde (LV/RUS)

Reģionālais pārstāvis Liepāja

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: +371 24808098

 

2019. gada 11. oktobris ir kļuvis par ļoti nozīmīgu dienu meklētāju organizācijas Bezvests.lv vēsturē. Izcilā latviešu sabiedriski politiskā darbiniece, zinātniece un Latvijas Republikas prezidente (1999–2007), brīnišķīgs, inteliģents un Latvijas sabiedrību dziļi saprotošs cilvēks – Vaira Vīķe- Freiberga – ir piekritusi kļūt par Bezvests.lv patronesi. 2019. gada 8. oktobrī apritēja tieši desmit gadi kopš biedrības Bezvests.lv dibināšanas. Šo desmit gadu laikā organizācija ir ieguvusi uzticamu brīvprātīgo komandu, kas ir gatava palīdzēt bezvēsts pazudušajiem cilvēkiem, viņu tuviniekiem un draugiem. Organizācijas pastāvēšanas laikā aptuveni 1000 meklēšanas misiju rezultātā Bezvests.lv brīvprātīgie ir atraduši 121 cilvēku. Bezvests.lv nepārtraukti attīstās – pievienojas jauni brīvprātīgie, organizāciju sāk atbalstīt valsts, sabiedriskās un komerciestādes. Tik ievērojamas patroneses iegūšana organizācijai Bezvests.lv ir īpašs pagodinājums, liela atzinība un novērtējums. Biedrības brīvprātīgie izsaka pateicību Vairai Vīķei-Freibergai par ieinteresētību un atbalstu Bezvests.lv mērķu īstenošanā.
October 11th, 2019 became an important date in the history of search society Bezvests.lv. An outstanding Latvian stateswoman, scientist, president of the Republic of Latvia (years 1999- 2007), a wonderful and intelligent person, who deeply understands the soul of Latvian society,Mrs. Vaira Vike-Freiberga expressed her consent to become a patroness of Bezvests.lv society. October 8th, 2019 marks ten years since the creation of the search society Bezvests.lv. Over these ten years, the organization has found a reliable team of volunteers who are ready to help missing people, their relatives and friends. As a result of approximate 1000 search missions, 121 people were found by Bezvests.lv volunteers. Bezvests.lv constantly evolves - new volunteers join the organization; the state, public and commercial organizations start to support the society. For Bezvests.lv it is a great honour, appreciation and assessment to gain such a prominent patroness.Volunteers of the organization Bezvests.lv express their sincere gratitude to Mrs. Vaira Vike-Freiberga for her interest and support in Bezvests.lv goals realization.

ATLAS | Unmanned Aerial Systems

ATLAS is the leading aerospace company specializing in the design and manufacture of autonomous Unmanned Aerial Systems (UAS) for security organizations, first responders and search-and-rescue missions.

AtlasPRO, small & multi-rotor drone, enables fully and semi-autonomous missions with a high endurance of 50 minutes of flight time and a range of 10 km.

If P&C Insurance AS

If pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā - If P&C Insurance Holding Ltd, kuras īpašnieks ir Sampo Group. Piedāvājam pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, Baltijas valstīs.

Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju.

SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas.

YEInternational – RS kataloga pārstāvji.

Uzņēmums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi elektronikas, automātikas, IT, mērīšanas instrumentu un tehnikas piederumu izplatīšanā atbalsta BEZVESTS.LV ar FLIR produkcijas termokamerām kas palīdz pazudušo cilvēku meklēšanā. Pazuduša cilvēka meklēšanas laikā šīs kameras ļauj ieraudzīt cilvēku diennakts tumšajā laikā uztverot ķermeņa izdalīto siltumu.

Uzņēmums "Eprons ROV" ražo sērijas un speciālus pasūtītus zemūdens talvādības aparātus (remotely operated vehicles - ROV).

Zemūdens Tehniskie Darbi - SIA "EPRONS" veic iekšzemes/piekrastes un atklātas jūras komerciālo ūdenslīdēju pakalpojumus līdz 50 metru dziļumam, nodrošina pakalpojumus ar zemūdens tālvadības aparātu ( ZTA ) palīdzību līdz 400 metru dziļumam, kā arī augstās kvalitātes zemūdens skenēšanas servisu.

Turklāt Bajtel.LV ir tirgus daļas līderis Baltijas valstu auto navigācijas iekārtu izplatīšanā

BEZVESTS.LV suņi, kas piedalās pazudušo cilvēku meklēšanā ir saņēmuši vērtīgu dāvanu no Firmas Garmin pārstāvjiem Latvijā Garmin Latvia – divas kaklasiksnas ar GPS Alpha 100/T5 . Pazuduša cilvēka meklēšanas laikā šīs kaklasiksnas ļauj suņa saimniekam no bāzes vietas precīzi noteikt suņa atrašanās vietu. Izsakām pateicību mūsu sponsoriem par viņu lielo ieguldījumu tik svarīgajā bezvēsts pazudušo cilvēku meklēšanas lietā!

Latvijas Mobilais Telefons | LMT

Latvijas Mobilais Telefons, LMT — Mobilo telekomunikāciju pakalpojumi un mobilais internets, tarifu plāni un jaunākie telefoni, kā arī plašākais 3G un 4G pārklājums Latvijā. Pievienojies!

Bite | Bite Latvija – klientiem vienmēr draudzīgais mobilo sakaru operators!

Bite piedzima 2005. gadā. Šķiet, ka tas ir nesen, bet telekomunikāciju tirgū šis ir bijis galvu reibinošas attīstības laiks. Un mēs esam daļa no tās. Bite ienāca Latvijas telekomunikāciju tirgū ar mērķi piedāvāt kvalitatīvus un cilvēkiem saprotamus pakalpojumus.

Nano.lv

Hostings, mājas lapu uzturēšana, virtuālie serveri, domēnu reģistrācija, serveru izvietošana un serveru noma Latvijā Datu centrs.

Missing Children Europe

Pazudušie Eiropas bērni (Missing Children Europe) ir Eiropas federācija pazudušiem un seksuāli izmantotiem bērniem. Federācija pārstāv 28 nevalstiskās organizācijas (NVO), kas darbojas 19 dalībvalstīs Eiropas Savienībā un Šveicē. Katra no šīm organizācijām ir aktīva vietējā līmenī, gadījumos, kad bērns ir pazudis un / vai seksuāli izmantots , tai skaitā veic profilakses pasākumus un sniedz atbalstu cietušajiem.

Daphne

Ar Eiropas Union atbalstu Daphne programmai ir īpašs mērķis sekmēt vardarbības novēršanu un cīņu pret visiem vardarbības veidiem, kas rodas valstī vai privātā sfērā attiecībā pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, tai skaitā seksuālu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību, veicot preventīvus pasākumus un nodrošinot atbalstu un aizsardzību cietušajiem un riska grupām.

Missing Persons' Families Support Centre - MPFSC

Missing Persons' Families Support Centre (MPFSC) is a non-governmental association, established in 1996 by relatives and parents of missing people. We follow the Constitution of the Republic of Lithuania, the Law of Public Organizations of the Republic of Lithuania, other laws, Government Decisions of the Republic of Lithuania, legal acts, and the statute of Missing Persons‘ Families Support Center.

AS “Latvijas Gāze”

AS “Latvijas Gāze” vēsture Latvijā aizsākās 1862. gadā, kad galvaspilsētā Rīgā tika atvērta mākslīgās gāzes fabrika. Un kopš 1962. gada ir vienīgais dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas operators Latvijā. Uzņēmums nodrošina dabasgāzes piegādi 443 000 klientiem mūsu valstī.

SIA "LOKS"

SIA LOKS ir viena no vadošajām kompānijām Latvijas tirgū, kura darbojas apsardzes sistēmu pārdošanas jomā kopš 1992. gada 14. maija. Galvenais un vienīgais SIA LOKS darbības virziens ir speciālas aparatūras pārdošana, kas dod iespēju piedāvāt mūsu klientiem maksimāli izdevīgus sadarbības nosacījumus.

Uzņēmums „Metkon”

Uzņēmums „Metkon”, realizējot savu darbību – kvalitatīvas un funkcionālas metāla produkcijas izgatavošana laikā, kā arī metāla apstrādes pakalpojumu piedāvāšana, cenšas pastāvīgi uzlabot sava darba kvalitāti, kas orientēta uz visu Klienta noteikto un paredzamo prasību izpildi.

AS „Latvijas valsts meži”

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) darbības mērķis ir īstenot valsts meža īpašuma pārvaldīšanu un tādu valsts meža apsaimniekošanu, kas nodrošina valsts meža vērtības saglabāšanu, vairošanu un ienākumus meža īpašniekam — valstij. Uzņēmums, plānojot savu darbību, apzinās dažādās ieinteresētās puses, kuru priekšā uzņēmums ir atbildīgs katrā solī – uzņēmuma darbiniekus, klientus, īpašnieku, pašvaldības, biznesa partnerus un visu Latvijas sabiedrību.
 

 

Voldemars Linde (LV/RUS)

Reģionālais pārstāvis Liepāja

Tālrunis: +371 24 808 098

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

 

 

Aleksandrs Bogdanovs(LV/RUS)

Reģionālais pārstāvis Ventspils

Tālrunis: +371 22 084 084

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

 

 

Jānis Taurēns (LV/RUS)

Reģionālais pārstāvis Valmiera

Tālrunis: +371 22 084 084

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

 

 

Elina Stepina (LV/RUS)

Reģionālais pārstāvis Daugavpils

Tālrunis: +371 22 084 084

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

 

 

Valerijs Jansosns (LV/RUS)

Reģionālais pārstāvis Rēzekne

Tālrunis: +371 22 084 084

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MŪSU KONTAKTI

Latvija Skudru iela 4, Dreiliņi
E-pasts: info@bezvests.lv

BANKAS REKVIZĪTI

“BEZVESTS.LV”, Biedrība Reg. 40008147693 Skudru iela 4, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Swedbank,  HABALV22, Konta Nr : LV50HABA0551041026819

Bezvēsts pazudušo meklēšanas mājas lapas izveidošanas pamatā nav komerciālas ieinteresētības, kas jau sākotnēji liktos ciniski, bet gan dabiska vēlme savu iespēju robežās palīdzēt nelaimē nonākušiem cilvēkiem.
Tuva cilvēka zaudējums, – tā ir patiesa nelaime. Izveidojot šo mājas lapu, mēs cerējām, ka savos centienos nebūsim vientuļi un mūsu aicinājumam atsauksies arī citi.
Mēs ar pateicību pieņemsim jebkuru palīdzību:
- jūs varat kļūt par vienu no mums un palīdzēt reālā meklēšanā, piemēram, kopā ar citiem brīvprātīgajiem “pārķemmēt” teritorijas, kur, iespējams, pazudis cilvēks;
- piedāvāt speciālos meklēšanai nepieciešamos līdzekļus un ierīces;
- dalīties savā pieredzē cilvēku meklēšanā.
Mēs ļoti gaidām brīvprātīgos, uz kuriem balstās mūsu organizācija. Mūsu mājas lapa domāta tiem, kuriem nav vienaldzīga citu nelaime.
Cilvēki pazūd un visticamāk, pazudīs arī turpmāk, tāda ir mūsu dzīves realitāte. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, kura ģimenē ienākusi nelaime, šādā situācijā nepaliktu bez atbalsta, nejustos vientuļš un bezpalīdzīgs.
Turklāt, ir cilvēki, kuri pārdzīvojuši līdzīgu nelaimi. Iespējams, viņu stāsti un personīgā pieredze būs noderīgā mums un pamācoša citiem – palīdzēs pārvarēt nelaimi, no kuras neviens nav pasargāts.

Organizācijas darbībā ietvertas šādas funkcijas:

1
Informatīvā. Ievietojam sludinājumu par pazudušo mūsu mājas lapa un sociālajos tīklos. Šim nolūkam nepieciešams aizpildīt anketu sadaļā “Ja pazudis cilvēks/Aizpildiet anketu”.
2
Konsultatīvā: tālrunis, pasts, personīga tikšanās ar konsultantu pazudušā meklēšanā, gadījumā, ja Jūs pazudušo cilvēku vēlaties meklēt saviem spēkiem.
3
Meklēšanas grupas izbraukšana uz attiecīgo vietu un pazudušā meklēšana.

 

Par konsultācijām, anketu ievietošanu un meklēšanas pasākumiem mēs nepieprasām nekādu materiālo kompensāciju. Šī palīdzība ir bezmaksas.
Piedāvājot visus minētos pakalpojumus, mēs izmantojam savus personīgos līdzekļus, kā arī to cilvēku un organizāciju ziedojumus, kuri atbalsta mūsu centienus.

Tāpēc, ja Jums ir radusies vēlme palīdzēt mums mūsu darbībā vai nu ar brīvprātīgu līdzdarbību, sniedzot finansiālu palīdzību, piedāvājot aprīkojumu, vai daloties savā vērtīgajā pieredzē un padomos, kas tik ļoti nepieciešami mūsu darbā, vienmēr būsim priecīgi par jebkuru Jūsu dalību šajā tik nepieciešamajā cilvēku meklēšanā.

Apakškategorijas