Kā rīkoties

Ko darīt, ja ir pazudis cilvēks?

Materiālus izstrādājuši organizācijas „Bezvests.lv” brīvprātīgie.

I. Pirmām kārtām jāiesaista visus pieejamos sakaru līdzekļus - tālruņus (mobilos un stacionāros), elektronisko pastu, interneta vietnes, ar kuru starpniecību var sazināties ar pazudušo cilvēku.

Jāzvana un jāraksta regulāri - līdz brīdim, kamēr cilvēks tiek atrasts, jo pazudušais var atsaukties jebkurā brīdī, piemēram, atbildēt uz īsziņu, vēstuli vai zvanu. Tas paātrinās meklēšanu un palīdzēs nodibināt ar viņu kontaktu.

II. Iespēju robežās jānoskaidro pazudušā saskarsmes loks, jāatceras, ar ko viņš ticies, sazvanījies, - īpaši pēdējās dienās pirms pazušanas. Saskarsmes loku veido radinieki un tuvinieki, draugi, paziņas, darba kolēģi utt.
Iespēju robežās jācenšas aprunāties ar katru cilvēku, lai:

1. Noskaidrotu bezvēsts pazudušā iespējamo atrašanās vietu;

2. Iegūtu informāciju par cilvēka plāniem pirms viņa pazušanas;

3. Noskaidrotu personu loku, ar kuriem pazudušais kontaktējies pēdējās dienās un stundās;

4. Saņemtu pēc iespējas pilnīgāku informāciju par cilvēka darbībām un viņa maršrutu pazušanas dienā. Tāpat arī jāinformē radiniekus par cilvēka pazušanu.

III. Nepieciešams sazināties ar medicīnas dienestiem, lai noskaidrotu, vai viņu rīcībā nav ziņu par pazudušo.

1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMP) jāpieprasa Ziņas par pazudušo nepieciešams iegūt vairākās vietās. Piemēram, ja zināms, ka pazudušais devies no vienas pilsētas uz citu, informāciju jāpieprasa visos iespējamajos meklējamā pārvietošanās maršruta punktos.

2. Jāpārbauda ārstniecības iestādes (slimnīcas). Kā liecina prakse, labāk ir ne tikai apzvanīt, bet personīgi apmeklēt uzņemšanas nodaļas. Tāpat, vadoties no ilggadējas meklēšanas pieredzes, iesakām pārbaudīt visas ārstniecības iestādes visā pazudušā cilvēka iespējamajā pārvietošanās maršrutā. Ja pazudušajam bijusi kāda slimība, iesakām pārbaudi sākt tieši ar profilējošajām ārstniecības iestādēm.

3. Noteikti pārbaudiet arī morgus. Sākt ieteicams ar tiem, kur nogādā neatpazītas personas.

Pārbaudot katru medicīnisko iestādi, ieteicams tur atstāt iepriekš izgatavotu (A4 formāta) plakātiņu ar fotogrāfiju un meklējamā pazīmju aprakstu, kā arī tuvinieku un radinieku kontaktinformāciju, gadījumā, ja pazudušais iestāsies minētajā iestādē vēlāk.

Vislabāk būtu izgatavot plakātu ar fotomontāžas palīdzību, lai foto attēlā pazudušais būtu redzams tieši tajā apģērbā, kurā viņš bijis ģērbies pazušanas brīdī.

Informācijas lapiņā vēlams norādīt citu (speciāli šim mērķim iegādātu) kontakttālruņa numuru, lai nevajadzētu pieņemt zvanus par pazudušo vēl ilgi pēc tam, kad cilvēks jau atrasts.

Ja bezvēsts pazudušais ir nepilngadīgs, nepieciešams pārbaudīt bērnu slimnīcas, bērnu krīzes centrus un Nepilngadīgo Prevencijas nodaļu (NPN). Ar iepriekš minēto nodaļu var sazināties pa tālruni, ar policijas dežūrdaļas starpniecību.

IV. Jāiesniedz iesniegums policijā par cilvēka pazušanu. To var izdarīt jebkurā policijas iecirknī augu diennakti. Iesniedzot iesniegumu par bezvēsts pazudušu cilvēku, iesniedzējam līdzi jābūt personību apliecinošam dokumentam.

V. Obligāti jānoskaidro un personīgi jāpārbauda sabiedriskās vietas un iestādes, kurās pazudušais bieži mēdzis uzturēties (ja tādas ir bijušas), piemēram, – klubi, kafejnīcas, restorāni, sporta nodaļas u.c. Šajās iestādēs jāaprunājas ar personālu un pastāvīgajiem apmeklētājiem, parādot pazudušā fotogrāfiju, lai noskaidrotu personu loku, ar kurām viņš kontaktējies šajās iestādēs un, iespējams, kaut kur kopā devies. Jebkura informācija var palīdzēt bezvēsts pazudušā meklēšanā. Lietderīgi izmantot iepriekš minēto plakātu, kas izveidots ar fotomontāžas palīdzību.

Šajās iestādēs aprunāties ar personālu un ar patstāvīgajiem apmeklētājiem, parādot pazudušā fotogrāfiju, lai noskaidrotu viņa atrašanās vietu, un personu loku, ar kurām viņš ir kontaktējies atrodoties šajās iestādēs, kā arī citas informācijas ieguvei, kura atvieglotu bezvēsts pazudušā meklēšanu. Lietderīgi būtu izmantot fotomontāžas uzņēmumu.

VI.Meklēšanā jāiesaista pēc iespējas vairāk plašsaziņas līdzekļu: televīziju, radio, interneta portālus, sociālos tīklus un regulāros drukātos preses izdevumus – gan vietējos, gan republikas mēroga.

Ievietojot pazudušā fotogrāfijas plašsaziņas līdzekļos, vēlams piemeklēt tādu attēlu, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo meklējamā ārējo izskatu pazušanas brīdī. Arī šajā gadījumā būtu lietderīgi izmantot fotomontāžu, – pielāgot aprakstam atbilstošu apģērbu.

VII. Ja kļuvis zināms, pa kuru ceļu cilvēks devies pazušanas dienā, visa maršruta garumā nepieciešams aptaujāt tirdzniecības punktu un degvielas uzpildīšanas staciju darbiniekus, kā arī sabiedriskā transporta vadītājus, sētniekus un vienkāršus garāmgājējus, uzrādot viņiem pazudušās personas fotogrāfiju.

Tāpat var ieteikt izvietot sludinājumus ar pazudušā cilvēka aprakstu un fotogrāfiju visās sabiedriskā transporta pieturvietās (visā pazudušās personas pārvietošanās maršrutā), norādot radinieku un tuvinieku kontaktinformāciju.

Pastāvīgi jāuztur kontaktu ar policijas darbiniekiem, kuri arī meklē bezvēsts pazudušo.

 

JA IR PAZUDIS CILVĒKS /AIZPILDIET ANKETU
 1. (*)
  Lūdzu, norādiet pazudušā cilvēka Vārdu un Uzvārdu!
 2. (*)
  Lūdzu, norādiet pazudušā cilvēka vecumu!
 3. Pazušanas datums(*)
  Lūdzu, norādiet datumu, kad cilvēks pazuda!
 4. (*)
  Lūdzu, norādiet laiku, kad cilvēks pazuda!
 5. Valsts, kur ir pazudis cilvēks(*)
  Lūdzu, norādiet Valsts, kur ir pazudis cilvēks!
 6. (*)
  Lūdzu ierakstiet Pilsēta, kurā ir pazudis cilvēks!
 7. Пожалуйста укажите Обстоятельства при которых человек пропал!
 8. Priekšmetu saraksts, kuri bija līdzi pazudušajam (-šajai)
 9. Apģērbs, kādā pazudušais (-usī) izgāja no mājām, vai arī, kurā pazudušais (-usī) redzēts (- ta) pēdējo reizi (maksimāli detalizēti)
 10. Laiks, kad pēdējo reizi redzēts (-ta) pazudušais (-usī) vai arī, kad pazudušais (-usī) pēdējo reizi ar kādu sazinājās
 11. Papildus informācija
 12. Pazudušā (-šās) fotogrāfija(*)
  Lūdzu, pievienojiet pazudušās personas foto, - bez foto anketa netiks publicēta!
 13. (*)
  Lūdzu, norādiet Jūsu Vārdu un Uzvārdu!
 14. (*)
  Lūdzu, norādiet Jūsu tālruņa numuru!
 15. (*)
  Lūdzu, norādiet Jūsu e–pasta adresi!
 16. Lūdzu,minēto informāciju!
  Lūdzu, apstipriniet iepriekš minēto informāciju!
 17. Piekrītu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 7. panta 4. punktu. ("Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 4) datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību.") Piekrītu šajā anketā norādīto datu par manu pazudušo tuvinieku un fotogrāfiju publicēšanai Bezvests.lv administrētos sociālos tīklos un nodošanai publicēšanai masu informācijas līdzekļiem. Esmu informēts, ja Bezvests.lv brīvprātīgie veiks pazudušās personas meklēšanas pasākumu, tā norises laikā var tikt uzņemti audio, video un foto materiāli, un piekrītu šo materiālu publicēšanai Bezvests.lv administrētos sociālos tīklos un nodošanai publicēšanai masu informācijas līdzekļiem, ja tas netraucē izmeklēšanas intereses. Apņemos nekavējoties Bezvests.lv brīvprātīgajiem paziņot par tuvinieka atrašanu.
 18. Par konsultāciju pa tālruni, anketas ievietošanu, publikācijām sociālajos tīklos un pazudušā cilvēka meklēšanas pasākumiem, mēs neprasām nekādu materiālo kompensāciju, taču lūdzam izturēties ar cieņu pret brīvprātīgo darbu. Paldies par sapratni! Visiem, kas grib atbalstīt mūsu projektu, ir iespēja izdarīt to: “BEZVESTS.LV”,Biedrība Reg.40008147693 Swedbank, HABALV22, Konta Nr :LV50HABA0551041026819

Pazudis cilvēks ?

Aizpildīt anketu

UZZIŅAS TELEFONA NUMURI

Izziņas par Rīgas un Pierīgas slimnīcās nogādātajiem (zvanīt no pulksten 8:00 līdz pulksten 16:00).

Informācija par iepriekšējām dienām.

67375449

Kapliča - Gaiļezers (tālruņa darba laiks – visu diennakti), Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038

67539056

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Uzņemšanas nodaļa stacionārā (visu diennakti) Tvaika iela 2, Rīga

67080142

Policija

110

Vienotie neatliekamās palīdzības dienesti (policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšans dienests, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, smagi negadījumi. Zvani no fiksētajiem un mobilajiem tālruņiem – bezmaksas).

112

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

113

Evaņģēliski kristīgās biedrības “Zilais krusts” nakts patversme vīriešiem Rīgā, Maskavas ielā 336 

67131914 , 29802234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhibīskaps Zbigņevs Stankēvics par ekstrasensiem.

 

 

Pazudis cilvēks ?

Aizpildīt anketu

UZZIŅAS TELEFONA NUMURI

Izziņas par Rīgas un Pierīgas slimnīcās nogādātajiem (zvanīt no pulksten 8:00 līdz pulksten 16:00).

Informācija par iepriekšējām dienām.

67375449

Kapliča - Gaiļezers (tālruņa darba laiks – visu diennakti), Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038

67539056

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Uzņemšanas nodaļa stacionārā (visu diennakti) Tvaika iela 2, Rīga

67080142

Policija

110

Vienotie neatliekamās palīdzības dienesti (policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšans dienests, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, smagi negadījumi. Zvani no fiksētajiem un mobilajiem tālruņiem – bezmaksas).

112

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

113

Evaņģēliski kristīgās biedrības “Zilais krusts” nakts patversme vīriešiem Rīgā, Maskavas ielā 336 

67131914 , 29802234